جزییات کتاب راهنمای تصویری اسپارکسون برای تفسیر ECG

طبقه : قلب و عروق

راهنمای تصویری اسپارکسون برای تفسیر ECG

راهنمای تصویری اسپارکسون برای تفسیر ECG

راهنمای تصویری اسپارکسون برای تفسیر ECG - قلب و عروق

مشخصات کتاب

ISBN (شابک):

9786226971867

قطع:

رقعی

ناشر:

تیمورزاده نوین

تعداد صفحات:

331

سال و نوبت چاپ:

اول-1400

نوع جلد:

شومیز

قیمت خرید کتاب : 145,000 تومان

قیمت خرید کتاب : 101,500 تومان

جزییات بیشتر :

الکتروکاردیوگرافییکموضوعذاتابصریاست. خطوطرویکادرهایهایاستانداردطراحیشدهاندوبرایانحرافازمقدارطبیعیاندازهگیریمیشوند. حتییکمرورکوتاهبررویECG میتوانداطلاعاتبالقوهنجاتدهندهحیاترافراهمکند. بااینحالتفسیرECG بیشترازآنچیزیاستکهبهنظرمیرسدیکماجراجوییحماسیدراینداخلنمودارهاپنهاناست. صفحاتیکهدرزیرمیآیند،داستانکاملراباتصاویرزندهوشخصیتهایبهیادماندنینشانمیدهند. دراینراهمواردضروریتفسیرECG رایادخواهیدگرفت.

خريد کتاب پزشکي با تخفيف, usmle step 1 books, usmle step 2 books, usmle step 3 books, usmle, usmleiran, usmle ایران, مرکز تخصصی usmle در ایران, 2021, 2022, امتحانات کانادا و استراليا و امريکا , آزمون هاي پزشکي خارج از کشور, مديکال بوک, کتاب رفرنس پزشکي, دانلود کتاب پزشکي, انتشارات کتب پزشکي, انتشارات پزشکي

بازدید : 64 مرتبه

محصولات مشابه
349,200 تومان
49,200 تومان
Cardiology Secrets 2017 - قلب و عروق
349,200 تومان