جزییات کتاب Pediatric Ophthalmology and Strabismus Section 06 2023-2024

طبقه : چشم

چشم پزشکی کودکان و استرابیسم بخش 06 2023-2024

Pediatric Ophthalmology and Strabismus Section 06 2023-2024

Pediatric Ophthalmology and Strabismus Section 06 2023-2024 - چشم

مشخصات کتاب

ISBN (شابک):

978-1-68104-631-0

قطع:

وزیری

ناشر:

American Academy

تعداد صفحات:

525

سال و نوبت چاپ:

2023-2024

نوع جلد:

هارد

قیمت خرید کتاب : 1,299,200 تومان

قیمت خرید کتاب : 910,000 تومان

قیمت خرید نرم افزار : 150,000 تومان

جزییات بیشتر :

Section 6 of the Academy's Basic and Clinical Science Course™ (BCSC®) begins with in-depth discussions on the pediatric eye examination. Chapters in part one cover extraocular muscle anatomy, amblyopia, sensory physiology and pathology, and the diagnostic evaluation of strabismus. In addition, this volume covers the diagnosis and treatment of esodeviations and exodeviations, pattern strabismus, vertical deviations, nystagmus and special forms of strabismus.

Part two features content on pediatric uveitis and includes phenotype-guided case studies. A discussion on childhood ocular trauma with a chapter dedicated to unique issues in pediatric chronic eye care is included.

Section 6 of the BCSC includes 66 videos (sample), plus seven animations demonstrating the Krimsky test, cover-uncover test, alternate cover test, prism alternate cover test, simultaneous prism and cover test with eight video activities and case studies. Flowcharts to simplify the classification of common forms of horizontal strabismus are included. Both print and eBook users have access to the videos, animations, case studies and activities.

Upon completion of Section 6, readers should be able to:

  • Describe evaluation techniques for young children that provide the maximum gain of information with the least trauma and frustration
  • Explain the classification and diagnosis of amblyopia, as well as the treatment options
  • Describe the commonly used diagnostic and measurement tests for strabismus, plus identify and treat pattern and vertical strabismus, as well as special forms of strabismus
  • List the possible complications of strabismus surgery and describe guidelines to minimize them
  • Design an approach to the diagnosis of decreased vision in children and list resources available to these patients

بخش 6 دوره علوم پایه و بالینی آکادمی (BCSC®) با بحث های عمیق در مورد معاینه چشم کودکان آغاز می شود. فصل های بخش اول آناتومی عضله خارج چشمی، آمبلیوپی، فیزیولوژی حسی و آسیب شناسی، و ارزیابی تشخیصی استرابیسم را پوشش می دهد. علاوه بر این، این جلد شامل تشخیص و درمان انحرافات و انحرافات، استرابیسم الگو، انحرافات عمودی، نیستاگموس و اشکال خاص استرابیسم است.

بخش دوم محتوایی در مورد یووئیت کودکان دارد و شامل مطالعات موردی هدایت‌شده با فنوتیپ است. بحثی در مورد ترومای چشمی دوران کودکی با فصلی که به مسائل منحصر به فرد در مراقبت از چشم مزمن کودکان اختصاص دارد گنجانده شده است.

بخش 6 BCSC شامل 66 ویدئو (نمونه)، به اضافه هفت انیمیشن است که تست کریمسکی، تست پوشش پوشش، تست پوشش جایگزین، تست پوشش متناوب منشور، تست منشور و پوشش همزمان با هشت فعالیت ویدئویی و مطالعات موردی را نشان می‌دهد. فلوچارت هایی برای ساده کردن طبقه بندی اشکال رایج استرابیسم افقی گنجانده شده است. هم کاربران چاپی و هم کاربران کتاب الکترونیکی به فیلم ها، انیمیشن ها، مطالعات موردی و فعالیت ها دسترسی دارند.

پس از تکمیل بخش 6، خوانندگان باید بتوانند:

    تکنیک‌های ارزیابی را برای کودکان خردسال توصیف کنید که حداکثر کسب اطلاعات را با کمترین آسیب و ناامیدی ارائه می‌کنند
    طبقه بندی و تشخیص آمبلیوپی و همچنین گزینه های درمانی را توضیح دهید
    تست‌های تشخیصی و اندازه‌گیری رایج برای استرابیسم، به علاوه شناسایی و درمان استرابیسم الگو و عمودی، و همچنین اشکال خاص استرابیسم را شرح دهید.
    عوارض احتمالی جراحی استرابیسم را فهرست کنید و دستورالعمل هایی را برای به حداقل رساندن آنها شرح دهید
    طراحی رویکردی برای تشخیص کاهش بینایی در کودکان و فهرست کردن منابع موجود برای این بیماران

 

خريد کتاب پزشکي با تخفيف, usmle step 1 books, usmle step 2 books, usmle step 3 books, usmle, usmleiran, usmle ایران, مرکز تخصصی usmle در ایران, 2021, 2022, امتحانات کانادا و استراليا و امريکا , آزمون هاي پزشکي خارج از کشور, مديکال بوک, کتاب رفرنس پزشکي, دانلود کتاب پزشکي, انتشارات کتب پزشکي, انتشارات پزشکي

بازدید : 186 مرتبه

محصولات مشابه
Parsons Diseases of the Eye  2015 - چشم
249,200 تومان
299,200 تومان